Hukuk Büroları & Avukatlar

  • Vekilliğini yaptığınız müşteriler adına yaptığınız hesaplamalar için üç(3) işlemi bir(1) işleme indiren tahsil ve ödemelerinizde “Masraf Carisi“ seçme özelliği.
  • Personelinizin vekiller adına yaptığı işlerin dökülebilmesi
  • Dekontlar ile borçlandırma, alacaklandırma.
  • Detaylı hesap ekstresi dökümleri.
  • Masraf, Hizmet faturası kesebilme
  • Serbest meslek makbuzu düzenleyebilme