Entegrasyon yapan bir mükellefin özel entegratörle anlaşma yapması durumunda nasıl bir ilerleyiş söz konusu olacaktır?

Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.

Programın Temel Özellikleri nelerdir?

Beyanname Hatırlatma: Beyanname verilme süresinin son günü saat 18:00-19:00 arası verilmeyen beyannameleri sms olarak hatırlatıyor ve detay listeyi de e-posta gönderiyor.

E-Fatura nedir?

E-Fatura; değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında elektronik olarak düzenledikleri faturaları, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan sistemdir.

E-Fatura portal nedir?

E-Fatura Uygulamasını kullanmak için yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve E-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

E-Fatura zorunluluk kapsamında olup belirlenen tarihten itibaren fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere uygulanan yaptırım ne olacaktır?

Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu?

E-Fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013.tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında zorunludur. Ancak zorunluluk kapsamında olmasına rağmen sisteme kayıtlı olmayan tarafa kağıt fatura gönderilmesi gönderen tarafa herhangi bir mesuliyet yüklemez.

E-fatura uygulamasına kayıtlı bir firma büyük perakende mağazalarından yaptıkları alışverişlerinde e-faturayı nasıl temin edecekler?

Perakende satış yapan firma ve alıcı taraf e-fatura sistemine kayıtlı ise kesilecek olan faturanın e-fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Zorunluluk kapsamındaki mükelleflerden değilim e-defter kullanmak istiyorum e-fatura uygulamasını kulllanmak zorunda mıyım?

2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre e-Defter uygulamasına geçmek isteyen mükellefler için e-fatura kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır.

E-fatura uygulamasında sadece ticari fatura senaryosunu kullanabilir miyiz? GİB’e temel fatura senaryosu ile gelen faturaları almamak istediğimizi talep etsek bu talebimiz gerçekleşebilir mi?

Ticari ihtiyaçlar göz önünde tutularak Ticari Fatura Senaryosu oluşturulmuştur. Ticari fatura Senaryosunda fatura kabul, red ve iade işlemleri tamamen mesajlaşma platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmasına bağlıdır. Temel fatura senaryosunun bir talebe bağlı olarak kaldırılması mümkün değildir.

Aynı holding bünyesindeki birden fazla firmanın mali mühürününün tek bir akıllı karta yüklenmesi mevzuat anlamında mümkün müdür?

Aynı holding bünyesinde de olsa farklı firmaların tek bir akıllı karta mali mühürlerini yüklenmei mümkün değildir. Ancak, kurum tarafından HSM cihazına kurumunuzun mali mühür sertifikası yüklenebilir. Birden fazla kişi bu tek HSM cihazına, erişim hakları ayarlanmış farklı bilgisayarlardan aynı anda Elektronik Mali Mühür Sertifikasını kullanabilirler.

Farklı lokasyonlarda hizmet veren bir firma, efatura portalını kullanıp farklı lokasyonlarından mali mühür dışında bir yöntem ile (e-imza, sertifika) faturaları imzalayıp gönderebilir mi?

5 Mart 2010 tarih ve 27512 Sayılı Resmi Gazete’de 397 Sıra No’lu Vergi usul Kanunu Genel tebliğinin yayımlanmasıyla. Elektronik Fatura Uygulaması ile ilgili usul ve esasları belirlenmiştir. e-fatura uygulamasında mali mühür/elektronik imza zorunludur. E-Fatura uygulamasını portal yöntemiyle kullanacak mükelleflerin uygulamaya mali mühür/e-imza ile girmeleri gerekmektedir.

E-fatura uygulaması kayıtlı kullanıcı listesinin güncellenme sıklığı ne olacak?

Başkanlık, kayıtlı kullanıcı listesini belirli zaman aralıkları ile güncellenmesini öngören bir düzenleme yapmayı planlanıyor. Ancak şu an için belirlenmiş bir zaman aralığı ve geçerlilik zamanı mevcut değil.

Müsteri alısverislerinde fatura bilgilerinde TC bilgisini beyan etmek zorunlu mu ?

Yasal mevzuatta TC beyan etmek zorunludur.

Özel entegrasyon başvurusu nasıl yapılacak?

Özel entegrasyon başvuru adımları: Özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe Elektronik Fatura Basvuru Formu ve Taahhutnamesi Elektronik Mali Muhur Sertifika Sahibi Taahhutnamesi Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS) Yukarıda bahsedilen belgelerle birlikte Başkanlığa başvuru yapabilirsiniz. BİS raporunun içeriğine dair bilgiye “www.efatura.gov.tr” sitesinde yer alan e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

Bir konsorsiyum olarak Özel entegrasyon başvurusu yapabilir miyiz?

Konsorsiyum şeklindeki yapılanmalarda sorumluluğun müteselsil paylaşılmaması özel entegratörde aranan bütünleşik süreci sağlayamamaktadır. Bu şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Özel entegratörle çalışacak mükelleflerin mali mühür almaları gerekecek mi?

Evet. Mükellef her şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurup mali mühürünü temin ettikten sonra özel entegratörle anlaşma yapabilecektir.

Özel entegratörle çalışmaya başlayan mükelleflerin portalları açık kalabilir mi?

Hayır. E-fatura uygulamasından sadece bir yöntemle faydalanabilir.

E-Fatura'yı farklı E-Arşiv Faturayı farklı özel entegratör ile kullanabilir miyim?

E-Fatura’yı ve E-Arşiv Faturayı farklı özel entegratörlerden kullanabilirsiniz.

1.1.2020 den sonra himet ihracatı faturaları E-Fatura mı olmalı E-ArşivFatura mı olmalıdır?

Hizmet ihracat faturaları, E-Fatura kayıtlı kullanıcısı olunması halinde E-Arşiv Fatura olarak düzenlenmelidir. Ancak alıcı serbest bölgede bir E-Fatura kullanıcısı ise temel/ticari ve istisna tipiyle E-Fatura düzenlenmesi gerekir.

Tüm EPDK lisanslı firmaların E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye ve E-Müstahsil Makbuzuna geçme zorunluluğu var mı?

Tüm EPDK lisanslı firmaların bayileri, özellikle bu kapsamda tüm akaryakıt istasyonları, 1 Temmuz 2020 itibarı ile E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye ve E-Müstahsil Makbuzu zorunlusudurlar.

Sanayi/İhracatçı sıfatıyla müstahsil alışı ile ham madde tedarik eden ve hal kayıt sistemine kayıtlı olan bi rmükellef E-Fatura ve diğer uygulamalara geçmek zorunda mıdır?

Sanayici sıfatıyla sebze ve meyve alımı yaparak kendi tesisinde işleyen kişi, tüccar ve komisyoncular gibi E-Belge zorunlusu değildir, bulunduğu statüye göre kâğıt fatura, E-Fatura ya da E-Arşiv Fatura düzenleyebilirler.

Kendi internet sitesinden başka firmaların reklamlarını yayınlayan mükelleflerin E-Fatura ve diğer uygulamalara geçme yükümlülüğü var mıdır?

İnternette ticaret yapan ya da reklam yayınlayanlar değil, internet ticaretine ve reklamcılığına aracılık edenler 1 Temmuz 2020 itibarıyla E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter zorunlusudur.

Youtube'da çektiği videoları yayınlayan bir mükellefin bu videoların içinde bazı ürünlerin reklamını yapması halinde E-Fatura ve diğer uygulamalara geçme yükümlülüğü var mıdır?

Youtube'da çektiği videoları yayınlayan bir mükellefin, video içinde bazı ürünlerin reklamını yapması halinde, reklam hizmetine aracılık edilmediği için E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

İnternet sitesi açarak telefon kontörü satışı ve fatura tahsilatı yapan ve bu faaliyetleriyle ilgili bayilik verip kendine ait internet sitesini başkalarına kullandırarak TL kontör satısı yapan bir mükellefin E-Fatura ve diğer uygulamalara geçme yükümlülü

İnternet sitesi açarak telefon kontörü satışı ve fatura tahsilatı yapan ve böylece başkalarının kontör satışlarına ve tahsilatlarına aracılık eden bu mükelleflerin, E-Fatura, E- Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu bulunmaktadır.

509 Sıra No.lu Genel Tebliğ kapsamında E-Fatura ve diğer uygulamalara geçiş hadleri açısından Gelir vergisi mükellefinin kendi gayrisafi iş hasılatı ile adi ortaklıktan elde edilen gelir toplamı birlikte değerlendirilebilir mi?

GİB Tebliğleri kapsamında geçiş zorunluluğu belirlenirken şahsi işletme ve adi ortaklıktan elde edilen gelirler ayrı ayrı değerlendirilir, toplanmaz.

509 Sıra No.lu VUK Genel tebliği kapsamında kamu kurumlarına E- Fatura düzenlemek zorunlu mudur?

Kamu kurumlarına E- fatura düzenlemek zorunlu değildir. Bununla birlikte 2020 yılı içinde E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerce, E-Fatura uygulamasına kayıtlı kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek tüm faturaların E-Fatura olması planlanmaktadır.

Zorunluluk kapsamında olmayıp E- Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce vergi mükelleflerine vergiler dahil toplam tutarı 5 bin TL, vergi mükellefi olmayanlara vergiler dahil toplam tutarı 30 bin TL üzeri satış yapan mükellefler GİB E-Belge

E-Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce vergi mükelleflerine toplam tutarı 5 bin TL, vergi mükellefi olmayanlara toplam tutarı 30 bin TL üzeri faturalar GİB tarafından ücretsiz sunulan E-Belge portali üzerinden, mali mühür ve E-İmza olmaksızın E-Arşiv Fatura olarak düzenlenebilecektir.

E-Fatura veya E-ArşivFatura mükellefi olmayanlar kendilerine iletilen E-ArşivFaturaları nasıl muhafaza edeceklerdir.

E-Fatura veya E-Arşiv Fatura olmayan mükellefler kendilerine iletilen E-Arşiv Faturaları kağıt ortamda veya elektronik ortamda muhafaza etmek zorundadırlar.

E-Belge çıktılarının renkli olması gibi bir zorunluluk var mı?

E-Belge çıktılarının renkli olması veya ıslak imza (veya hazır imza) ile imzalanması, kaşelenmesi veya damgalanması zorunluluğu aranmaz.

E-ArşivFatura uygulamasına geçen mükellefler kağıt faturalarını iptal ettirmek zorunda mı?

E-Arşiv Fatura uygulamasına geçenler, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunludur.

E-Fatura/E-Arşiv Fatura geçen mükellefler geriye dönük E-Fatura/E-Arşiv Fatura füzenleyebilir mi?

E-Faturaya/E-Arşiv Faturaya geçmiş mükellef, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden öncesine geriye dönük E-Fatura/E-Arşiv Fatura düzenleyemez.

E-Faturaya/E-Arşiv Faturaya geçmiş mükellef, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden öncesine kağıt fatura düzenleyebilir mi?

E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya geçen mükellef, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden 7 gün öncesine geriye dönük kağıt fatura düzenleyebilir.

E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya geçen mükeller, geçiş yaptığı günden öncesine 5.000 TL – 30.000 TL üzeri faturalarını E-Arşiv Fatura olarak düzenleyebilir mi?

E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya geçen mükeller, E-Fatura/E-Arşiv Faturaya geçiş yaptığı günden öncesine 5.000 TL – 30.000 TL üzeri faturalarını, özel entegratörden sistem açtırdığı için GİB İnteraktif Vergi Dairesi portalinden E-Arşiv Fatura olarak düzenleyemez.

E-Faturaya gönüllü geçenler için E-Defter zorunlu mudur?

E-Defter zorunluluğu sadece E-Faturaya zorunlu geçen mükellefler için vardır, gönüllü geçenler için yoktur.

E-Faturaya geçiş yapan mükellefler E-Deftere ne zaman geçiş yapmalılar?

E-Faturaya geçiş zorunluluğu yıl ortası geldiyse, E-Deftere geçiş, aynı ayda değil, takip eden yılın Ocak ayı E-Defterleri ile birlikte başlar.

Mükellefin 2018 ve 2019 yılları brüt satış hasılatları 5 Milyonun üstündedir. E-Deftere ne zaman geçmesi gerekmektedir.

2018 veya 2019 brüt cirosu 5 milyon TL üzeri olan tüm mükellefler, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura’ya 1 Temmuz 2020 de, E-Deftere 1 Ocak 2021 de geçmek zorundadır.

E-Fatura ve E-Deftere geçmek için nasıl bir yol izlenir?

E-Fatura ve E-Deftere geçmek için önce Gelir İdaresi Başkanlığına sonra özel entegratöre başvuru yapılır. Öte yandan, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E-Müstahsil, E-SMM, E-Bilet, E-Defter saklama servisleri için doğrudan özel entegratöre başvuru yapılır.

Ciro gözetmeksizin E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Müstahsil ve E-İrsaliyeye geçiş zorunluluğu var mıdır?

GİB, bazı sektör ve meslek kollarındaki firmalara ciro gözetmeksizin E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Müstahsil ve E-İrsaliyeyi zorunlu kılmıştır. Bu firmalar, faaliyetlerinin 3. ayını tamamlamamışlar ise zorunluluk, faaliyetin 3. Ayını tamamladıktan sonraki aybaşı itibariyle başlar.

İhracat E-Faturalarında E-Faturayı sistemden ihracat yaptığımız firmaya mı ileteceğiz?

İhracat E-Faturalarının alıcısı Gümrük Ticaret Bakanlığı olup, ihracatın yapıldığı firma değildir. İhracatın yapıldığı firmaya faturanın gönderilmesi ise ilgili ülke mevzuatına göre mail ya da kâğıt ortamında yapılır.

İhracat E-Faturaları hangi ihracat yöntemine göre düzenlenir?

İhracat E-Faturaları sadece gümrük beyannamesi verilen mal ihracatları için Gümrük Ticaret Bakanlığı’na düzenlenir. Hizmet ihracatları ise muhatabına E-Arşiv Fatura olarak düzenlenir.

E-Arşiv Fatura nedir?

E-Arşiv ilk olarak Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) olarak karşımıza çıkmıştır. EFKS kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan pilot bir uygulamadır. Tasarımı itibariyle bir e-fatura çözümü olmaktan ziyade, elektronik arşivleme çözümü olan sistem içerisinde birinci nüsha faturaların elektronik imzalı pdf dokümanları şeklinde oluşturulmasına da sınırlı bir biçim

E-ticaret firmaları ne zaman E-Arşiv Fatura'ya geçecek?

Söz konusu tebliğ kapsamında, ‘İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan’ tüm mükelleflere, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getiriyor. Daha önce Elektronik Fatura Kayıt Sistemi’ne (EFKS) bağlı olan şirketlerin ise 2014 yılı sonuna kadar geçişlerini tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir.

E-ticarette E-Arşiv Fatura'nın temel faydaları ve özellikleri

E-ticaret firmalarına maliyet avantajı sağlayacak, E-ticaret firmaları kağıt faturanın baskı, posta ve e-arşiv maliyetlerinden tamamen kurtulacak, Düzenleme öncesi e-faturaları 10 yıl süre ile kağıt ortamında saklamak zorundaydılar. Tebliğle yapılan düzenlemelere göre ise e-ticaret firmaları bundan böyle e-faturalarını elektronik ortamda muhafaza edebilecekler. Tüketicilere büyük kolaylıklar sağlanacak, Kişiler alışveriş yaptıklarında, faturalarını cep telefonlarına veya e-posta adreslerine gönderilebilecek, Gönderilecek faturalar kanuni olarak geçerli bir belge olarak saklanabilecek. Kredi kartı satış bilgileri, e-fatura ile eşleştirilebilecek.

E-Arşiv Fatura'ya geçmek için E-Fatura'ya geçmek gerekir mi?

E-Arşiv Fatura’ya geçmek için E-Fatura’ya geçiş zorunluluğu vardır.

E-Fatura’yı ve E-Arşiv Faturayı farklı özel entegratörlerden kullanabilirsiniz.

E-Fatura'yı farklı E-Arşiv Faturayı farklı özel entegratör ile kullanabilir miyim?

E-Arşiv Fatura nedir?

E-Arşiv ilk olarak Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) olarak karşımıza çıkmıştır. EFKS kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan pilot bir uygulamadır. Tasarımı itibariyle bir e-fatura çözümü olmaktan ziyade, elektronik arşivleme çözümü olan sistem içerisinde birinci nüsha faturaların elektronik imzalı pdf dokümanları şeklinde oluşturulmasına da sınırlı bir biçim

E-ticaret firmaları ne zaman E-Arşiv Fatura'ya geçecek?

Söz konusu tebliğ kapsamında, ‘İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan’ tüm mükelleflere, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getiriyor. Daha önce Elektronik Fatura Kayıt Sistemi’ne (EFKS) bağlı olan şirketlerin ise 2014 yılı sonuna kadar geçişlerini tamamlamaları zorunlu hale getirilmiştir.

E-ticarette E-Arşiv Fatura'nın temel faydaları ve özellikleri

E-ticaret firmalarına maliyet avantajı sağlayacak, E-ticaret firmaları kağıt faturanın baskı, posta ve e-arşiv maliyetlerinden tamamen kurtulacak, Düzenleme öncesi e-faturaları 10 yıl süre ile kağıt ortamında saklamak zorundaydılar. Tebliğle yapılan düzenlemelere göre ise e-ticaret firmaları bundan böyle e-faturalarını elektronik ortamda muhafaza edebilecekler. Tüketicilere büyük kolaylıklar sağlanacak, Kişiler alışveriş yaptıklarında, faturalarını cep telefonlarına veya e-posta adreslerine gönderilebilecek, Gönderilecek faturalar kanuni olarak geçerli bir belge olarak saklanabilecek. Kredi kartı satış bilgileri, e-fatura ile eşleştirilebilecek.

E-Arşiv Fatura'ya geçmek için E-Fatura'ya geçmek gerekir mi?

E-Arşiv Fatura’ya geçmek için E-Fatura’ya geçiş zorunluluğu vardır.

E-Fatura'yı farklı E-Arşiv Faturayı farklı özel entegratör ile kullanabilir miyim?

E-Fatura’yı ve E-Arşiv Faturayı farklı özel entegratörlerden kullanabilirsiniz.

E-İrsaliyenin hukuki geçerliliği var mıdır?

E-İrsaliye, kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Taşıma irsaliyeleri elektronik irsaliye kapsamında değildir.

E-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler kağıt irsaliye düzenleyebilirler mi? Tüm sevk irsaliyeleri E-İrsaliye mi olmak zorundadır?

E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükellefler, E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı ya da kayıtlı olmayan tüm müşterilerine sevk irsaliyelerini E-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadırlar. Ancak, uygulamaya kayıtlı olmayan müşterilerine, E-İrsaliye yerine, E-Fatura ya da E-Arşiv Fatura çıktısı verebilirler.

Geçmiş tarihli E-İrsaliye düzenlenebilir mi?

Her ne kadar E-Fatura ve E-Arşiv Faturaların, geçmiş 7 güne kadar düzenlemesi ile ilgili saha pratiği varsa dahi, mevzuata uygun değildir. Geçmiş tarihli E-İrsaliye düzenlenmesi ise kesinlikle mümkün değildir.

E-İrsaliye uygulamasına dahil olacak mükellefler E-Fatura uygulamasında kullandıkları yöntemden farklı bir yöntem kullanabilirler mi?

E-İrsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler, E-Fatura uygulamasında kullandıkları (GİB Portal, Özel Entegratör ve Direkt Entegrasyon) yöntemlerinden farklı bir yöntem kullanabilirler.

E-İrsaliye uygulaması için ayrı bir mali mührün temin edilmesi zorunlu mudur?

E-İrsaliye uygulaması için, E-Fatura uygulaması nedeniyle gerçek kişilerin kullandığı E-İmza ve tüzel kişilerin kullandığı mali mühür aynen geçerlidir. Farklı E-İmza ve mali mühre ihtiyaç yoktur.

Düzenlenip alıcısına GİB sistemleri üzerinden iletilen E-İrsaliye belgesinin İPTALİ mümkün müdür?

Düzenlenip alıcısına GİB sistemleri üzerinden iletilen E-İrsaliye belgesinin İPTALİ mümkün değildir.

E-İrsaliyeye konu malları teslim alan alıcı E-İrsaliye yanıtı dönmek zorunda mıdır? Kısmi kabul durumlarında hangi işlemlerin yapılması gerekir?

Kendisine E-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, malların ne kadarlık kısmının teslim alındığını, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden E-İrsaliye yanıtı ile iletebilirler.

E-İrsaliye kim tarafından düzenlenmesi gerekmektedir?

E-İrsaliyenin malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte malın bir kargo ya da lojistik firması uhdesinde bulunan depolardan sevk edildiği durumlarda, E-İrsaliye malı taşıyan lojistik firması tarafından da düzenlenebilecektir.

E-İrsaliye uygulamasına geçen bir satıcı uygulamaya kayıtlı olmayan mükellefe E-İrsaliye düzenleyebilir mi?

E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükellefler tüm irsaliyelerini E-İrsaliye olarak düzenlemek ve GİB’e iletmek zorundadırlar. Bununla birlikte alıcının uygulamaya kayıtlı olmadığı durumlarda muhtelif müşteriler adına E-İrsaliyeler düzenlenebilir.

E-İrsaliye'nin alıcıya iletimi harici yoldan mı yoksa GİB sistemleri üzerinden mi olacaktır? GİB sistemleri üzerinden olmadan oluşturulan E-İrsaliye muhatabına harici elektronik yöntemlerle (mail vb.) iletebilir mi? GİB sistemi üzerinden iletilmeyen E-İrs

E-İrsaliye belgesinin, alıcısının uygulamaya kayıtlı olduğu durumlarda GİB sistemleri üzerinden iletimi zorunludur. Alıcının uygulamaya dahil olmadığı durumlarda da E-İrsaliye GİB sistemlerine iletilecek olup, muhatabına haricen E-Fatura veya E-Arşiv fatura çıktısı irsaliye yerine verilebilir.

Taşıma sırasında sadece E- İrsaliye'nin karekod veya barkodunun bulundurulması yeterli midir?

Taşıma sırasında sadece E- İrsaliyenin karekod veya barkodunun bulundurulması yeterli değildir.Araçta, düzenlenen E-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısı veya elektronik görüntüsü de bulundurulmalıdır.

Sevk tarihi, irsaliye tarihi ile aynı veya ileri bir tarih mi olmalıdır? Yoksa irsaliye tarihinden daha geçmiş bir tarih olabilir mi?

E-İrsaliye malın sevki sırasında yanında bulundurulması gereken bir belge olup, malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi gerekmektedir.E- İrsaliye üzerinde, düzenlenme tarihine ilave olarak malın fiili sevk tarihinin de gösterilmesi gerekmektedir.

E-İrsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi halinde izlenecek yol nedir?

E-İrsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi halinde; müşteriye öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenecek ve bu irsaliye üzerinde "E-İrsaliye ayrıca düzenlenecektir" ibaresine yer verilecektir.

E-İrsaliye uygulamasına ilk kez dahil olacak mükellefler için hem kağıt hemde E-İrsaliye düzenleyebilecekleri bir zaman dilimi var mıdır? Yoksa uygulamaya geçince belgelerimi elektronik olarak mı düzenlemem gerekiyor?

E-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları günü takip eden 7 gün sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebilirler.

E-Defter Nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?

Bu sitede format ve standartları duyurulan defterler e-defter olarak tutulabilir. Bugün itibariyle Yevmiye defteri ve büyük defterin format ve standardı duyurulmuştur.

E-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir?

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-defter tutabilir.

Anonim ve limited şirketlerin e-defter tutabilmesinin şartları nelerdir?

Mali mührünü temin etmiş, E-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan anonim ve limited şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

Gerçek kişilerin e-defter tutabilmesinin şartları nelerdir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza veya Mali Mühür temin etmiş, E-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

E-Defter beratı nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

E-Defteri nasıl oluşturabilirim?

e-Defter, Başkanlıkça açıklanan format ve standartlara uygun üretilmiş ve uyumluluk testini geçerek www.edefter.gov.tr adresinden ilan edilen yazılımlar aracılığı ile oluşturulur.

Hem kağıt ortamında hem de e-defter düzenlemek mümkün mü?

Hem kağıt ortamında hem de elektronik defterin bir arada tutulması mümkün değildir.

E-Defter açılış ve kapanış onayları ne zaman yapılır?

Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade eder.

E-Defter yazılımlarının uyumluluğu ne demektir?

Uyumluluk, e-defter tutmada kullanılan yazılımların, www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan kılavuzlarda belirtilen format, standartlar ve diğer teknik hususları sağlamasını ifade eder. Bir yazılımın uyumlu yazılım olması için Başkanlıkça yapılacak testleri başarı ile geçmesi gerekmektedir.

Başkanlık tarafından ilan edilen yazılımların dışında başka bir program kullanarak e-defter tutabilir miyim?

Başkanlıkça test edilerek izin verilen yazılımların dışında başka bir yazılımla e-defter tutulması mümkün değildir.

E-Defter yazılımını kendim oluşturabilir miyim?

Kendi yazılımını geliştiren mükellefler uyumluluk testlerini başarı ile tamamlamaları halinde bu yazılım aracılığı ile e-defter tutabilecektir.

E-Defterin ve e-defter beratının saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır?

E-Defter ve e-defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kağıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir. e-Defter ibraz edilirken mutlaka beratı ile birlikte elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir.

E-Defter Beratı oluşturma sürecinde muhasebe kayıtlarım da Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılacak mı?

e-Defter muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmayacaktır. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak e-Defter Beratı ile birlikte mükellef nezdinde saklanacaktır.

2018 ya da 2019 yılı hasılatı 5 MilyonNTL’yi geçenler E-Defter uygulamasına ne zaman geçmek zorunda mı?

2018 ya da 2019 yılı hasılatı 5 Milyon TL’yi geçenler E-Fatura ve E-Arşiv Fatura uygulamasına 1 Temmuz 2020, E-Defter uygulamasına ise 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçmek zorundadırlar.

Zorunluluk kapsamında olmayan mükellefler istemeleri halinde E-Defter uygulamasına geçebilirler mi?

Evet.E-Defter uygulamasına gönüllü olarak geçen mükelleflerin, ayrıca E-Fatura, E-Arşiv Fatura gibi E-Belge uygulamalarına geçme zorunlulukları bulunmamaktadır.

3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre E-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemlerinde muhafaza

2020/Ocak ve müteakip dönem E-Defter ve berat dosyalarının, özel entegratörlerin ya da Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk mükellefin muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

E-Defter ve berat dosyalarının, zaman damgalı olarak imzalanması/onaylanması zorunlu mu?

E-Defter ve berat dosyalarının, zaman damgalı olarak imzalanması zorunlu değildir. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı kaynaklı kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların yüklenememesi durumunda kullanılmak üzere; zaman damgası bulundurulması tavsiye olunmaktadır.

E-Defter ve berat dosyalarının mükelleflerin kendilerine ait NES veya mali mühür yerine özel entegratörlerin, yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının ya da meslek mensuplarının mali mührü ya da NES’i ile imzalanması/onaylanması ve beratların

E-Defter ve berat dosyalarının mükelleflerin kendilerine ait E-İmza veya mali mühür ile imzalanması gerekmektedir. Bununla birlikte; E-Defter ve berat dosyalarının, özel entegratörlerin ve veya meslek mensuplarının mali mührü ya da E-İmzası ile imzalanması/onaylanması mümkündür.

Tasfiye halinde olan bir şirket 2018 yılı verilerine göre 1.1.2020 tarihinde E-Fatura ve E-Deftere geçmek zorunda olmakla birlikte; şirketin 2020 yılı içinde tasfiyesinin bitecek olması, bu şirket söz konusu uygulamalara geçme zorunluluğunu etkiler mi?

E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter zorunluluk kapsamındaki şirketler, tasfiye veya gayri faal durumda olsalar dahi E-Fatura,E-Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamalarına geçmeleri gerekmektedir.

E-Defter Yasal Saklama Ne Anlama Gelmektedir?

1.sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ’de elektronik ortamda oluşturulan e-defterlerin her firmanın kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur. Alternatif olarak e-defter saklama hizmeti sağlayan entegratör firmalarda da saklanabilir.

E-Defterlerin saklama sorumluluğu kaç yıldır ve kime aittir?

Firmaların elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ‘e gönderdiği e-defter dosyalarını 10 yıl süreyle saklama zorunluğu bulunmaktadır. 2015 Yılı Ocak ayına ait oluşturulan e-defter (Defteri Kebir ve Yevmiye Defterine) ait oluşturulan e-defterler GİB’e gönderildikten sonra bu kayıtların saklanma sorumluluğu firmalara aittir.

E-Bilet Nedir?

Alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir.

E-Bilet’in Avantajları Nelerdir?

Zaman kaybını önler. Kağıt baskı tasarrufu sağlar Elektronik Saklama ve Erişim imkânı verir Acenteye gitmeden ve sıra beklemeden internet üzerinden ödeme yapılarak temin edilebilir. E-Bilet kişi kimlik bilgilerine özel düzenlenmekte olup, bu bilgiler elektronik ortamda tutulduğu için çalınması, kaybolması ve başkası tarafından kullanılması mümkün değildir. İnternet erişimi olan herhangi bir cihazdan e-Bilet’e ulaşılabilir.

Elektronik bilet düzenlemek isteyen mükelleflerin taşıması gereken şartlar nelerdir?

Tüzel kişi mükellefler 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmalıdır. Gerçek kişi mükellefler, güvenli elektronik imzaya sahip olmalıdır. Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, elektronik bilet ve yolcu listesi düzenleme ve biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır. Tebliğin (8) numaralı bölümünde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması Kara, Deniz, Hava yolu taşımacılığı hususunda, gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmalıdır.

Elektronik Bilet ve Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi Nasıl Yapılır?

Elektronik biletlerin; elektronik ortamda düzenlenmesi, internet de dâhil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı esastır. Ancak muhatabı tarafından istenilmesi hâlinde, izin alan mükellefler, düzenledikleri elektronik biletlerini merkez, şube ve acentelerinden kâğıt olarak teslim edeceklerdir. Kâğıt çıktının verilmesi halinde, ayrıca merkez, şube veya acente tarafından imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır. Muhatabı tarafından istenilmesi halinde, elektronik bilet düzenleme izni alan seyahat firmaları, elektronik biletleri mali mühür veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla teslim edeceklerdir. Elektronik biletler, kâğıt baskısı alınabilecek ş

E-Bilette Raporlama işlemini Nasıl Yapabilirim?

E-Bilet (elektronik bilet) ve elektronik yolcu listelerinin düzenlendikleri günü takip eden günün sonuna (saat 23:59’a) kadar www.efatura.gov.tr internet adresinden GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

E-Bilette İmzalama Süreci Nasıl olur?

Mühürleme veya imzalama işleminde asgari olarak XAdES-BES yöntemi kullanılmalıdır. İstenilmesi durumunda XAdES-T, XAdES-A gibi daha çok bilgi içeren yöntemler kullanabilirler.

E-Bilet hangi alanlarda kullanılır?

Kara yolu taşımacılığı Hava yolu taşımacılığı Deniz yolu taşımacılığı Etkinlikler

E-Müstahsil Makbuzu nedir?

E-Müstahsil Makbuzu (E-MM), tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kişilerle yapılan ticari alışverişlerde alıcı tarafından düzenlenen elektronik belgeye verilen addır.

E-MM uygulaması, müstahsil makbuzu düzenleyen her mükellef için zorunlu bir uygulama mıdır?

E-Müstahsil Makbuzu, E-Fatura uygulamasına dahil olup müstahsil makbuzu düzenleyenler için 1 Temmuz 2020 itibarıyla zorunludur.

E-MM uygulaması müstahsil makbuzu düzenleyen her mükellef için zorunlu bir uygulama mıdır?

E-MM uygulaması, E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar ile sebze ve meyve ticaretiyle tüccar ya da komisyoncu olarak iştigal eden mükellefler için zorunlu bir uygulamadır.

E-MM uygulamasına nasıl başvurabiliriz?

E-MM uygulamasına başvurabilmek için öncesinde E- İmza veya mali mühür edinmeniz gerekmektedir. Uygulamaya geçiş için özel entegratörler aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.

E-SMM nedir?

E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM), serbest meslek erbaplarının mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulmuş halidir.

E-SMM iptal edilebilir mi?

E-SMM, aynı E-Arşiv Fatura ve E-Müstahsil Makbuzunda olduğu üzere, EDM Portal giden ESMM menüsünden çarpı butonuna tıklanarak iptal edilebilir, iptal bilgisi alıcısına anında mail ile iletilir ve GİB sistemlerine anında raporlanır.

E-SMM uygulaması kimler için zorunludur?

E-SMM uygulamasına, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarından; 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1/6/2020 tarihine kadar, 1/2/2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3.ayın sonuna kadar geçmelidir.

E-SMM uygulamasına nasıl başvurabilirim?

E-SMM uygulamasına başvurabilmek için öncesinde E- İmza veya mali mühür edinmeniz gerekmektedir. Uygulamaya geçiş için özel entegratörler aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.

Nasıl başvurabilirim?

Gerçek kişiler (reşit ve herhangi bir yasal engeli olmayan her gerçek kişi), kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri KEP hesabına sahip olabilirler. KEP hesabı almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin online başvuru ve fiziksel başvuru olmak üzere aşağıda ki yöntemler ile yaptıkları başvuruları tarafına yapılmış kabul eder.

Başvuru sırasında hangi evraklar gereklidir?

Gerçek kişi kendisi başvuracak ise; Adı, soyadı, TC Kimlik No’su, almak istediği KEP hesabı adresi, iletişim bilgileri, Üzerinde TC Kimlik No’su açık şekilde okunabilen nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı, Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Bireysel KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi, Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu. Gerçek kişi adına kanuni temsilcisi başvuracaksa (Vesayet durumunda); Başvuru sırasında sözleşmenin eki olarak imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu, Başvuru sırasında imzalanacak, eksiksiz ve hatasız doldurulmuş, B

KEP adresimi nasıl belirleyebilirim?

Gerçek kişiler için KEP hesabı adresleri “adı.soyadı@hs04.kep.tr;” aynı isim ve soyadına bir başka kayıt olması durumunda “adı.soyadı.sayı@hs04.kep.tr” şeklinde oluşturulur. Tüzel kişiler için ise KEP adresleri aşağıdaki şekilde belirlenebilmektedir: “tüzelkişiadı@hs04.kep.tr / tüzelkişiadı.X@hs04.kep.tr”

KEP hesabımı kapatmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?

KEP hesabının kapatılabilmesi için öncelikle kapatma talebinde bulunulması gerekmektedir. KEP hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin talepler 7/24 kesintisiz olarak alınır ve yerine getirilir. KEP hesabının kullanıma kapatılma talebi, hesap sahibi ya da sözleşme ile belirlenen yetkili kişiler veya işlem yetkilisi veya yetkilileri tarafından mesai saatleri içerisinde ıslak imzalı kapatma talep yazısı ile, faks mesajı aracılığı ile yada EDM Bilişim ofislerine bizzat gelinerek iletilebilir. NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) ile güvenli elektronik imza yapılan kapatma başvurularında hesap sahibinin kimlik doğrulaması yapılmadan kapatma işlemi başlatılmaz. Kapatma işlemi için, kullanıma kapatma talebinde bulunan hesap sahibinin, işlem yetkili

Daha önce kapattırdığım KEP hesabımı tekrar açtırabilir miyim?

Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin tekrar açılmasını talep etmesi üzerine, yeniden tahsis başvurusu yapılması ve kimlik tespitine ilişkin gerekli işlemleri yaptırması halinde tekrar kullanıma açılabilir.

Gönderdikten sonra bir KEP iletisini geri çekebilir miyim ya da iptal edebilir miyim?

Gönderim sırasında KEP delili oluştuğundan, geri çekme veya iptal işlemi yapılamamaktadır.

Birden fazla KEP hesabım olabilir mi? Hesabımı başka birine devredebilir miyim?

Birden fazla KEP hesabınız olabilir, ancak KEP hesabı devredilemez.

Ücretler hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

Belirlediğiniz hizmet türü ve tarifeler aşağıdaki şekilde ücretlendirilir;

Şifremi/kullanıcı adımı unuttum. Ne yapmalıyım?

Şifre/Kullanıcı Adı’nın unutulması durumunda çağrı merkezimizi arayarak yeni bir Şifre/Kullanıcı Adı oluşturabilirsiniz.

İletimin alıcıya ulaştığına veya okunduğuna nasıl emin olabilirim?

KEP iletisi gönderdiğinizde bu ileti alıcının posta kutusuna ulaşır ulaşmaz veya alıcı tarafından okunduğunda bir delil oluşur ve bu delil size bilgi olarak iletilir. KEP hesabınızda bulunan delil gösterimi bölümünden iletildi/okundu takibini kolaylıkla yapabilirsiniz.

KEP rehberine bilgilerimi kayıt etmeli miyim? Neden?

Kurumsal müşterilerimiz için KEP rehberinde kayıtlarının bulunması yasal olarak zorunlu kılınmıştır. Ancak bireysel müşterilerimiz için bu zorunluluk yoktur ve isteğe bağlı olarak KEP rehberine kayıt yaptırabilirler.

Sildiğim veya kaybettiğim e-postalarıma nasıl ulaşabilirim?

KEPKS yalnızca KEP Delillerini saklamaktadır. EDM, bu tür olumsuzlukları engellemek adına İlave Saklama hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetten ayrıca yararlanabilirsiniz.

E-İmza nedir?

E-imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

E-imzanın yasal geçerliliği var mıdır?

E-imza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. E-imza, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

E-imzama nasıl sahip olurum?

E-imza oluşturmak için kullanılacak olan Nitelikli Elektronik Sertifikalar, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirim yapmış yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara (ESHS) yapılacak başvuru ile alınır. Online Başvuru Formu'nda yer alan online başvuru formunu doldurup ilgili ödemeyi yaparak e-imzanıza sahip olabilirsiniz.

E-imza başvurumun tamamlanması için kimlik kontrolünü hangi yollarla gerçekleştirebilirim?

Kişilerin e-imzasının oluşturulabilmesi için kimlik kontrollerinin yapılması zorunludur. Bu işlem dört şekilde gerçekleştirilebilir. Adreste Kimlik Kontrolü ve Kurulum Hizmeti tercih edilerek, Noter aracılığıyla, EDM Başvuru Merkezleri’ne gelerek, Kurumsal Başvuru Sözleşmesi imzalayarak (çok kullanıcılı kurumlara özel)

E-imza başvurusunda hangi belgeler istenir?

Bireysel başvurularda T.C. Kimlik numarasının da yazılı olduğu nüfus cüzdan fotokopisi ile noter huzurunda imzalanacak NES Kullanıcı Taahhütnamesinin EDM’ye gönderilmesi gerekmektedir. Adreste Kimlik Kontrolü ve Kurulum tercih etmiş olan başvuru sahibi, EDM personeli adresine geldiğinde hazır bulunmalı ve nüfus cüzdan fotokopisini teslim etmelidir. Kimliğini tespit ettiren başvuru sahibinin, bir nitelikli elektronik sertifika kullanıcı sözleşmesi ve ekinde yer alan sertifika başvuru formunu doldurması ve imzalayarak onaylaması yeterli olacaktır. Kurumsal başvurularda, sertifika içerisine firma unvanı yazılması isteniyorsa, nüfus cüzdan fotokopisi ve NES Kullanıcı Taahhütnamesine ek olarak Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (aslı) ve imza sirküleri

E-imzam kaç yıl geçerli olacaktır?

Nitelikli elektronik sertifika alındığı tarihten itibaren talep edilen süre dikkate alınarak 1, 2 ya da 3 yıla kadar geçerlidir.

E-imzamı nerelerde kullanabilirim?

E-imzanızı; E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr) E-imzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde (UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP…) MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde, Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde, Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde, Banka talimatlarının gönderilmesinde, Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında, Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında, Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde, Elektronik arşivin e-imzalanmasında, Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz.

E-imza ile ilgili bir sigorta var mıdır?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sonucu doğan zararlar Axa Oyak A.Ş. tarafından vaka başına 10.000 TL teminat ile sigortalanmıştır.

E-imza sahiplerinin yasa ile getirilen hukuki avantaj ve sorumlulukları nelerdir?

E-imza sahibinin uyması ve dikkat etmesi gereken şartlar, imzaladığı ve kendisine bir nüshası verilen nitelikli elektronik sertifika kullanıcısı sözleşmesinde açıklanmaktadır. Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği’nin 15. maddesinde Nitelikli Elektronik Sertifika Sahibinin Yükümlülükleri başlığında açıklanmaktadır. Ayrıca bu bildirim 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun Madde 14 yükümlülüklerine uygun olarak yapılmaktadır.

E-imzamı kaybettim, ne yapmam gerekiyor?

E-imzanızı kaybetmeniz durumunda iptali için hemen EDM ile iletişime geçmelisiniz. Sonrasında başvuru ve ödeme işlemlerini tekrarlayarak yeni e-imzanız oluşturulmasını talep edebilirsiniz.

Gmail, Yahoo, Mynet vb. uzantılı e-postalarımda e-imzamı kullanabilir miyim?

Web tabanlı e-posta uygulamalarınız aracılığıyla e-postalarınızı imzalayamazsınız. E-postalarınızı imzalayabilmeniz için MS Outlook ve benzeri bir e-posta uygulamasına gereksiniminiz vardır.

E-imzamın seri numarasını nasıl görebilirim?

E-imzanızın seri numarasını görebilmeniz için aşağıdaki sıralamayı takip ediniz. Bilgisayarınızdan; Başlat ⇒ Programlar veya Tüm Programlar ⇒ Genuine Standard ⇒Token Yönetimi ⇒ Dijital Kimlikler ⇒ Kayıtlı Bütün Dijital Kimlikleri Göster ⇒ Sertifika ⇒ Sertifikayı Veren altında seri numarası görülmektedir.

E-Devlet Kapısına e-imza ile giriş yapabilmem için kütüphane yüklemem isteniyor, nasıl yükleyebilirim?

www.turkiye.gov.tr adresine girin. Yardımcı sayfalardan yardım merkezine gidin. E-imza yardım sekmesini tıklayın. Açılan bölümde “Kullanım Öncesi Gereklilikler Nelerdir” başlığının altında işletim sistemlerine göre kütüphane tablosu bulunmaktadır.

E-imza Mac işletim sistemlerinde çalışıyor mu?

Çift işlemcili olması durumunda çalışmaktadır.

E-Bordro Nedir?

E-bordro, şirket çalışanlarına ücret bordrolarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) mailleri üzerinden yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir.

E-Bordro Avantajları Nelerdir?

Bordroların tek tek veya çoklu gönderilmesi Portal üzerinde bordroları görüntüleme ve yazdırma seçeneği Otomatik ve yedeklemeli saklama

E-Bordroda İşleyiş Nasıl Gerçekleşir?

Teknik işleyiş çok basit tasarlanmıştır. Firma insan kaynakları yetkilisinin kullandıkları programlarından bordroları ve izin formlarını personel ismiyle tanımlanan klasöre kaydetmesi yeterlidir. EDM söz konusu klasörde bulunan bordroları ve izin form iletilerini tek tuşla otomatik olarak personellere ayrı ayrı Bordro ya da muhasebe ile entegrasyon ve otomatik gönderimde mümkündür.

E-Bordroların yasal saklama zorunluluğu kaç yıldır?

Bordroları ve izin formlarını otomatik olarak noter gücünde göndermiş olacak, gönderilen tüm bordrolar EDM sistemlerinde 10 yıl yasal zorunlu saklama süresi boyunca otomatik ve yedeklemeli olarak saklanacak ve firma tarafından istenilen bordrolara istenildiği zaman anında erişebilecektir.

E-Mutabakat Nedir?

E-Mutabakat programı BA / BS formu veya oluşturduğunuz cari hareketleri mutabakat formuna dönüştürerek carinize e-posta ya da KEP aracılığı ile ulaştırıp, carilerinizin verdikleri cevapları görüntüleyebilmenizi ve 10 yıl yasal geçerli dijital ortamda saklayabilmenizi sağlar.

E-Mutabakatın Faydaları Nelerdir?

Rapid SSL 256 bit şifreleme ile bilgileriniz korunuyor Veri Bütünlüğü Yüksek Mutabakat Cevaplama Oranı Kolay Takip Hızlı Mutabakat Sayesinde Hızlı Nakit Akışı Hem Zaman Hem de Kağıt Tasarrufu Sağlama

E-Mutabakatımı KEP ile gönderebilir miyim?

Evet, EDM e-Mutabakat ürünü sayesinde İş ortaklarınızın KEP adreslerine de mutabakat linkini gönderebilir, böylece e-mutabakatlarınız 1. Derece hakim yorumuna gerek kalmaksızın yasal geçerli hale gelir. EDM KEP ile e-Mutabakat gönderimini en ekonomik seviyede sağlayabilmek için e-mutabakat paketlerini kullanıcılarının hizmetine sunmuştur.

E-Mutabakat Servisinde Hangi İşlemleri Yapabiliriz?

E-Mutabakat servisinde, cari, BA ve BS bakiyeler taraflar arasında sorgulanır. Sorgu listeleri gelen ve giden mutabakat talepleri olarak oluşur. Tek bir platform üzerinde tüm gelen ve giden mutabakat taleplerinin durumları (bekleyen, onaylanan, reddedilen vb.) takip edilir.

E-Mutabakat uygulamasında işlemlerimi nasıl yapabilirim?

Mutabakat uygulaması için yapılması gereken ise muhasebe programından Excel veya XML (Tüm muhasebe programlarının uymak zorunda olduğu GİB standartları) ilgili ayın mutabakat listesinin çıktısının alınması ve EDM mutabakat uygulamasına yüklenmesidir.

E-Mutabakatlarımı Nasıl Gönderebilirim?

EDM mutabakat sistemi yüklenen mutabakatları tüm iş ortaklarına tek tuşla, otomatik ve ayrı ayrı link olarak göndermektedir. İş ortakları linki tıklayarak mutabık olup olmadıklarını seçerler mutabık değillerse kendilerine göre doğru Excel yada XML geri yüklerler ve örnekteki firmamız cevabını almış olur ve iş ortakları cevap verdikçe örnekteki firmamızın e-postasına geri bildirim raporu sistem üzerinde gelecek ve tüm mutabakatların durumlarını tek sistem üzerinden takip edilebilecektir.

Online olarak onaylanan mutabakatın sonrasında fax ile yeniden gönderilmesi gerekir mi?

Online olarak onaylanan/onaylanmayan mutabakatlar sisteminizde görüneceğinden fax ile tekrar gönderim yapılmasına gerek yoktur.

E-Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi (EBYS) Nedir?

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemdir.

EBYS ile Neler Yapılabilir?

Var olan veri kaynaklarına bağlanabilir; İstenildiğinde kurumlar, var olan tüm veri kaynaklarına (SAP, New Frame, sosyal medya, printer, tarayıcı, telefon vb.) bağlanarak dokümanları sıfır noktasında oluşturup işleyebilirler. Veri kaynaklarını dinleyebilir; İşledikleri veri kaynaklarını e-mail, faks, sms ile Twitter, Facebook gibi sosyal medya kanallarını da dinleyerek, anket sistemleri, kampanya yönetim sistemleriyle beraber hareket edebilirler. Etkileşime geçilebilir; Dinleyip harekete geçebilen diyalog sistemine, yani etkileşime geçebilen bir alt yapıya sahiptir. Tanımlanan sürece göre ve hatta bağlandığı kaynak ve dinlediği içeriği değerlendirerek alternatif ve paralel yollarla otomatik değişebilen bir sistemdir.

EBYS çalışma hayatına nasıl etkiler?

Evrakların güvenli bir şekilde gerekli departmanlara ve kişilere elektronik ortam da iletilebilmesini ve işlem yapılabilmesini mümkün kılar. Büyük dosyaları ve sayısız kâğıdı ortadan kaldırır. İş sürecini hızlandırır ve pratikleştirir. Arşivleme ve yasal geçerlilik sağlar, Arşivlere yetkilinin online erişimi ve performans yönetimi sağlanır.

EBYS’de dosya taranmadan oluşturulabilir mi?

Evet. Temiz bir çalıştırma sayfası ya da kayıtlı şablon üzerinden oluşturulabilir.

EBYS ile başka kurumlara evrak iletilebilir mi?

Direkt olarak mümkün değil. Yalnızca KEP aracılığı ile yapılabilir.

EBYS kullanımına başlanıldığında, kâğıt evrak kullanımı yapılabilir mi?

Yapılamaz. Kâğıt evraklar, “evrak kayıt” departmanında toplanır, taratılır ve dağıtılır.

EBYS’de gizli evraklar diğer çalışanlar tarafından görülebilir mi?

Hayır. Gizli olan evraklar istenilen gruplar veya kişiler dışında kimse tarafından erişilebilir durum da değildir.

Beyanname Yönetim Sistemi Nedir?

aliye sisteminde kayıtlı beyanname ve tahakkuklarınızın kontrol ve yönetimini sağlayan web tabanlı yazılımdır.

Program birden fazla mali müşavir şifresi için kullanılabilir miyim?

Herhangi bir sınırlama yok, işlem yaparken hangi mali müşaviri seçtiyseniz onun şifresi ile işlemi yapacaktır.

Ne zaman beyanname kontrolü yapabilirim?

İstediğiniz zaman kontrol uygulamasını çalıştırabilirsiniz. Doğrudan GİB arşivinden sorgulayarak beyanname kontrol çizelgesini oluşturacaktır.

Dosyaları e-posta göndermek için gmail, hotmail, yahoo,yandex, turmob gibi mail adreslerini kullanabilir miyim?

Uygulama bütün mail sunucularını desteklemektedir, ilgili mail sağlayıcının profil ayarlarında, dış uygulamalarda kullanıma izin ver seçeneğini işaretlemiş olmanız gerekir. Yahoo, yandex ve hotmail belli bir sayıdan sonra gönderimi kısıtlamakta, gmail ve TURMOB’da herhangi bir kısıtlama yok, sorunsuz gönderim yapabilirsiniz..

Programa girdiğim e-beyanname, e-posta şifremi nasıl koruyabilirim?

Uygulama ile kullanıcılar arasındaki bütün veri akışı SSL 256 bit şifre ile şifreleniyor. Şifre vb. önemli bilgiler kriptolayarak kaydediliyor.

Firma kartları tek tek açılacak mı?

Firma kartlarının tek tek açılmasına gerek yok. İlgili smmm şifresi altındaki firma listesi GİB sisteminden çekilebiliyor ya da excelden yüklenebiliyor.