E-Bilet


E-Bilet

 Turkuaz Yazılım Bilşim Elektronik Bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir.

Kara ve deniz yolu ile şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığında  Turkuaz Yazılım Bilşim Elektronik Bilet kullanımı başlamıştır. Ayrıca kara yolu yolcu taşımacılığı yapanlar elektronik yolcu listesini  Turkuaz Yazılım Bilşim E-Bilet hizmeti ile düzenleyebileceklerdir.

Mükellefler E-Bilet Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya Başkanlıktan E-Bilet izni almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabileceklerdir.


KİMLER E-BİLET UYGULAMASINA GEÇİŞ YAPABİLİR?
Halihazırda kâğıt ortamda bilet düzenleyen bütün işletmeler elektronik ortamda bilet düzenleyerek E-Bilet uygulamasına geçiş yapabilir. Müşterilerine bunları elektronik ortamda iletebilir ve bu biletleri elektronik ortamda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde en az 10 yıl boyunca saklayabilirler.

Örneğin; sinema, tiyatro, konser, spor gibi her çeşit etkinlikler ile kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile şehirler arası veya uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren firmaların  Turkuaz Yazılım Bilşim Elektronik Bilet uygulamasının avantajlarından faydalanması mümkündür.
 
E-BİLET ZORUNLU MU?
 
509 Sayılı Tebliğ Taslağına Göre Son Tablo


509lu Tebliğde Değişiklik Taslağı Özeti (14.07.2020)

Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda eBelge olarak düzenlenebilmesine, muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan sağlanmakta,
E-Fatura, e-Arşiv Fatura vb. elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte, mükelleflerimizce idaremize verilen Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin daha kolay ve kısa sürede verilmesini sağlamak üzere, GİB bilgi sistemlerinde var olan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura verilerinden hareketle Form Ba ve Bs bildirimlerinde olması gereken bilgilerin bu e-Belgelerdeki bilgiler kullanılarak otomatik olarak oluşturularak mükelleflerimiz tarafından onaylanmasına imkan sağlanmakta,
Analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliği artırmak amacıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, eİrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu belgelerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen, mal ve hizmetlere ilişkin standart kod ve standart birim ölçülerinin yazılması zorunluluğu getirilmekte,
Sosyal Güvenlik Kurumunca, sağlık hizmet sunucuları (eczane, hastane, medikal malzeme satıcıları, optikçiler vb.)’na yönelik gerçekleştirilen belge teslimi, kontrol ödeme ve muhasebe süreçlerinin uçtan uca elektronik ortama taşınması ve süreçlerin kolaylaştırılması amacıyla sağlık hizmet sunucularının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmekte,
Kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerin, zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “e-Belge Portalleri Aracılığı ile Kullanım (GİB Portal AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU Yöntemi)”ne göre kullanıcı hesaplarının Başkanlık tarafından re’sen tanımlanmasına yetki verilmektedir.
 
509 Sayılı Tebliğ Taslağı Kapsamındaki Düzenlemelerin Tamamı

ELEKTRONİK BİLET SÜREÇLERİ
Elektronik biletlerin; elektronik ortamda düzenlenmesi, internet de dâhil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı esastır.

Ancak muhatabı tarafından istenilmesi hâlinde, izin alan mükellefler, düzenledikleri elektronik biletlerini merkez, şube ve acentelerinden kâğıt olarak teslim edeceklerdir.

Kâğıt çıktının verilmesi halinde ayrıca merkez, şube veya acente tarafından imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır. Muhatabı tarafından istenilmesi halinde elektronik bilet düzenleme izni alan seyahat firmaları elektronik biletleri mali mühür veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla teslim edeceklerdir.

Elektronik Biletler, kâğıt baskısı alınabilecek şekilde yolcuya iletilmesi gerekir. Elektronik Bilet ve elektronik yolcu listelerinin düzenlendikleri günü takip eden günün sonuna kadar mükellef ya da özel entegratör tarafından GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

NEDEN E-BİLET?
 
OPERASYONUNUZ HIZLANIR VE VERİMLİLİĞİNİZ ARTAR
Kâğıt bilet tedarik, depolama ve gönderim maliyeti ortadan kalkar. Sarf malzeme tüketimi azalır. Kaynak israfını ve bilet prosedürlerindeki giderleri azaltır.

EKONOMİK & HATASIZ BİLET GÖNDERİMİ
Bilet işlemleri için ayrı bir personele gerek kalmaz bilet oluşturma sırasında oluşacak hataların önüne geçmiş olurusunuz.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK
Biletleriniz, 4 yedeklemeli veri merkezlerimizde 3DS şifreleme teknolojisiyle en güvenli şekilde saklanır. Biletlerinize dilediğiniz an online erişebilirsiniz.

YASAL GEÇERLİ SAKLAMA
 Turkuaz Yazılım Bilşim güvencesiyle saklama zorunluluğu olan biletleriniz 10 yıl boyunca  Turkuaz Yazılım Bilşim sistemlerinde arşivlenir. Biletlerinizi online olarak istediğiniz anda istediğiniz yerden görüntüleyebileceksiniz.

ERP VE MUHASEBE PROGRAMINIZA TAM ENTEGRASYON
 Turkuaz Yazılım Bilşim , ERP sistemlerinizle tam entegrasyon sağlar. Bu sayede sizlerde biletlerinizi otomatik ve hızlı şekilde gönderebilirsiniz.


7/24 MÜŞTERİ TEMSİLCİ
İlinizde sizlere özel atanan satış ve servis saha temsilciliği tarafından tüm başvuru, kurulum, eğitim ve teknik servis desteği alır.  Turkuaz Yazılım Bilşim merkezde, 7/24 arayabileceği bir asıl birde yedek müşteri temsilcisi size özel atanır.

 Turkuaz Yazılım Bilşim EBİLET KULLANIMINDA ÖNCÜ SEKTÖRLER
- OTOBÜS TAŞIMA
- DENİZ TAŞIMA
- ETKİNLİK VE ORGANİZASYON DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR